Serveis que oferim

GESTIÓ ADMINISTRATIVA:

 • camino-iglesiaACTUALITZACIÓ DE FITXERS DE PROPIETARIS:
  • Canvis de titularitat dels propietaris.
  • Noves adquisicions.
  • Actualització de llogaters.
  • Canvis de domiciliacions.
  • Actualització de dades.
 • GESTIÓ PERSONALITZADA.
 • PARTICIPACIÓ ACTIVA PER PART DE L’ADMINISTRADOR.
 • TOT TIPUS DE GESTIÓ AMB ORGANISMES OFICIALS (Ajuntaments, Hisenda, etc.).
 • INFORMACIÓ ALS NOUS PROPIETARIS I/O LLOGATERS:
  • Estatuts de la Comunitat.
  • Reglament Règim Intern.
  • Manteniments existents.
  • Serveis Comuns.
  • Seguretat.
  • Atenció d’Avaries.
  • Horaris.
  • Preservació de l’entorn.
 • CONTROL DE POSSIBLES ALTERACIONS D’ESTRUCTURA I ESTÈTICA DELS EDIFICIS.
 • D’ACORD AMB LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL, ESTATUTS COMUNITARIS I ALTRES
  NORMES I ACORDS:

  • _DSC0026ACTUACIÓ COM A SECRETARI-ADMINISTRADOR:
   • CUSTÒDIA DE DOCUMENTACIÓ.
   • CONFECCIONAR I ENVIAR CONVOCATÒRIES.
   • ASSISTÈNCIA A ASSEMBLEES ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES.
   • CONFECCIÓ D’ACTES.
   • ENVIAR LES ACTES, EXECUCIÓ I ACOMPLIMENT DELS ACORDS.
   • PRESENTACIÓ DE LIQUIDACIÓ AL FINAL DE L’EXERCICI.
   • PRESENTACIÓ DE PRESSUPOSTOS PEL NOU EXERCICI.

GESTIÓ ECONÒMICA:

 • GESTIÓ COMPTABLE:
  • Comptabilitat a temps real.
 • ESTATS DE COMPTES:
  • Personalitzats.
  • Emissió i tramesa amb periodicitat a triar per cada Propietari.
  • Altres periodicitats (opcional).
 • SEGUIMENT DEL PRESSUPOST:
  • Desviacions en + o en -.
 • CONTROL DE MOROSITAT:
  • Reclamació personalitzada.
  • Informació puntual a la Comunitat de Propietaris.
  • Interposició de demandes, etc.
 • iglesiaASSEGURANÇA:
  • Revisió Prima Anual.
  • Tramitació de “partes” de sinistres.
  • Seguiment del pagament dels sinistres.
 • OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT:
  • Sol·licitud de pressupostos comparatius (diverses empreses).
  • Presentació a l’assemblea.
  • Seguiment de les obres en el cas d’acceptació dels pressupostos.